Welcome! Croeso!

Welcome, congratulations on your results, we look forward to seeing you in Swansea soon.

Croeso, llongyfarchiadau ar eich canlyniadau, edrychwn ymlaen at eich gweld yn Abertawe yn fuan.

IMG_2627

 

SAM_1042

Countdown to Psychology at Swansea

Welcome to our Psychology Countdown at Swansea University, we can’t wait to meet you!

In the 10 days before induction week (Starting Wednesday 13th September), we will be releasing daily bite-­size information to help you find out about our psychology community and everything you need to know about coming to Swansea – check the 10 Days of Countdown Menu to the righthand side of the page for each daily post.

Follow us on twitter and wordpress to keep track of our announcements and updates.

Unitl then please visit the http://www.swansea.ac.uk/psychology/ for more information about the department.

Countdown am Seicoleg yn Abertawe

Croeso i’n cyfnod Countdown am Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe, ni allwn aros i gwrdd â chi!

Yn ystod y 10 diwrnod cyn yr wythnos ymsefydlu (Dydd Mercher 13th Medi), byddwn yn rhyddhau tameidiau o wybodaeth i chi i’ch helpu i ddarganfod ein cymuned seicoleg a phopeth y mae angen i chi ei wybod am ddod i Abertawe.

Dilynwch ni ar Twitter a wordpress i  gadw cofnod o’n cyhoeddiadau a’n diweddariadau.

Tan hynny, ewch i http://www.swansea.ac.uk/cy/gwyddorauiechydadynol/adrannau/adran-seicoleg/ i gael rhagor o wybodaeth am yr adran.

CH8kG38W8AA3l3W.jpg_large

Best wishes, The Countdown team and the Psychology Department.

Dymuniadau gorau, Y Tîm Countdown a’r Adran Seicoleg

 

 

If you would like to contact us about Countdown to Swansea Psychology please email Victoria Lovett (v.e.lovett@swansea.ac.uk) or the Student Experience Team (mypsychology@swansea.ac.uk).

Os ydych yn dymuno cysylltu â ni ynghylch Cyfri’r Dyddiau tan Seicoleg Abertawe, e-bostiwch Victoria Lovett (v.e.lovett@swansea.ac.uk) neu y Tîm Profiad Myfyrwyr (mypsychology@swansea.ac.uk). 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s